Tang, tare som gjødsel | Seaweed as fertilizer

Den økologiske produksjonen av bær og grønsaker skjer med tang og tare som hovudbasis i gjødslinga . . .

Mer | More»

Produkt | Products

Økologiske jordbær av typen Zefyr og Polka er viktigaste produktet vårt. VI har både kassesal (seks kilo) og sjølvplukk . . .

Mer | More»

Fantastisk beliggenhet | Fantastic location

Nordvoll økologiske gard ligg i bygda Svarvaren på søraustsida av Grøtsundet, 30 km frå Tromsø sentrum . . .

Mer | More»
© Copyright Nordvoll økologiske gard - Theme by Pexeto