Om | About


 

Nordvoll økologiske gard: Nordvoll økologiske gard ligg i bygda Svarvaren på søraustsida av Grøtsundet, 30 km frå Tromsø sentrum. Adressa er Ullstindvegen 1242. Garden har vore i familien Lockertsen si eige i tre generasjonar og dreiv primært som sauefarm inntil 2001. Garden er no 100% økologisk og er kontrollert og godkjent av Mattilsynet gjennom Debio.

 

 

Tang, tare som gjødsel: Den økologiske produksjonen av bær og grønsaker skjer med tang og tare som hovudbasis i gjødslinga. Vi samlar opp drivtang gjennom heile året og brukar som gjødsel. Metoden er gammal i kystjordbruket. Vi har vidareutvikla dette m.a. med å komposterere tang/tare saman med gamle rundballar.

 

 

Dersom du vil kjøpe produkt frå garden, kontakt oss her.

Ullstindvegen 1242, 9022.

916 88 539

http://www.facebook.com/nordvollgard

 

Nordvoll Ecological Farm: Nordvoll farm is located 30 km from downtown Tromsø, on the south side of Grøtsundet. The address of the farm is 1242 Ullstindvegen, 9022. The farm has been owned and run by the Lockertsen family for three generations. It was run primarily as a sheep farm until 2001. The farm is now 100% ecological, a WWOOF farm, and has been inspected and approved.

 

Seaweed as fertilizer: Seaweed is the main basis of fertilization in the production of ecological (organic) fruits and vegetables. We collect seaweed from the coastline near the farm throughout the year and use it as fertilizer. This is a very old method in coastal agriculture. We have further developed this method: seaweed and kelp is put in heaps around the farm to decompose before being applied to the plants. Rotting hay and and strawberry leaves are also used as fertilizers.

 

If you have questions or want to buy farm products, contact the farm here.

Ullstindvegen 1242, 9022.

916 88 539

  http://www.facebook.com/nordvollgard

© Copyright Nordvoll økologiske gard - Theme by Pexeto